เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม Email:thakhonyang@hotmail.com

ขอแสดงความยิน กับ นายชวน บุตรราช นายกเทศมนตรีคนใหม่ ที่ กกต.มหาสารคามได้รับรองแล้วและได้เข้าปฏิหน้าที่ ระหว่าง นายกเทศมนตรีเตรียมการ จะแถลงนโยบาย ในวันที่ 29พ.ค2555

 

ท่าขอนยางทีม

 

 

 

 

Advertisements